CyberAgent – Szkolenie Agentów ds. Cyberbezpieczeństwa

13 grudnia 2023
Europejski projekt Cybersecurity

Już nie tylko wielkie korporacje są celem hakerów – małe i średnie przedsiębiorstwa narażone są na coraz częstsze cyberataki. Dlatego niezwykle miło jest nam poinformować, że wraz z 7 europejskimi partnerami bierzemy udział w projekcie CyberAgent 👨‍💻

Szkolenie Agentów ds. Cyberbezpieczeństwa

Celem projektu CyberAgent jest stworzenie platformy do zdobywania trwałej wiedzy i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości, aby inspirować, wzmacniać umiejętności i umożliwiać przekwalifikowanie. Uczestniczące organizacje kierują swoje działania do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, którzy mają wcielić się w rolę agentów zmian w zakresie cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym naciskiem na promowanie udziału kobiet w IT. Drugorzędnymi grupami docelowymi są instytucje szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, które mogą wdrożyć treści szkoleniowe w swoich instytucjach, żeby studenci i uczestnicy mogli korzystać z opracowanych treści.

CyberAgent – główne działania

Wśród najważniejszych działań projektu wyszczególniamy:

 • opracowanie programu nauczania i materiałów szkoleniowych,
 • współpracę i dzielenie się wiedzą wśród instytucji szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • podnoszenie świadomości i promocja różnorodności płci poprzez aktywne angażowanie kobiet w działania projektowe.

Najważniejsze cele i korzyści projektu CyberAgent

W rezultacie chcemy umożliwić pracownikom małych i średnich przedsiębiorstw stanie się „Agentami” zmian w zakresie cyberbezpieczeństwa, stworzyć platformę współpracy z zakresu cybersecurity wśród osób, do których kierowany jest projekt i wpływać na większe zróżnicowanie płci w branży. Ponadto, projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie wyżej wspomnianych grup docelowych, zapewniając wsparcie dla MŚP w zwiększaniu ich odporności cybernetycznej.

Główne korzyści:

 • zwiększone bezpieczeństwo i odporność cybernetyczna małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie pozycji pracowników MŚP,
 • promowanie różnorodności płci,
 • Dzielenie się wiedzą w ramach współpracy,
 • zwiększona zdolność do zatrudnienia,
 • zmiana kulturowa w cyberbezpieczeństwie.

Partnerzy tworzący projekt CyberAgent wraz z HackerU

Projekt CyberAgent jest wspierany w ramach programu Erasmus+. Konsorcjum projektowe składa się z organizacji reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego, instytucji szkolenia zawodowego, organizacji non-profit i przedsiębiorstw. Oprócz HackerU Polska są to:

 • Uniwersytet Wileński (Litwa),
 • Liceul Tehnologic, „Grigore C. Moisil” Buzau (Rumunia),
 • Women4Cyber, ​Mari Kert - Fundacja Saint Aubyn (Belgia),
 • Ecosistemas Virtuales Y Modulares SL (Hiszpania),
 • Prios Kompetanse AS (Norwegia),
 • Teknopark Istanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcja),
 • Olemisen Balanssia Ry (Finlandia).

Koordynatorem projektu jest Wydział w Kownie Uniwersytetu Wileńskiego, a kierowniczką projektu dr Renata Danielienė z Instytutu Nauk Społecznych i Informatyki Stosowanej.

Razem tworzymy bezpieczniejszą przyszłość w cyberprzestrzeni 🚀

 
 
 
 
 
Wyświetl ten post na Instagramie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post udostępniony przez Cyber Agent (@cyber.agent.eu)