Ochrona igrzysk: Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa podczas Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024

21 maja 2024

W oczekiwaniu na otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 2024, uwaga koncentruje się na cyberbezpieczeństwie, podkreślając znaczenie ochrony cyfrowej w kontekście globalnych wydarzeń sportowych. W obliczu dynamicznie ewoluujących zagrożeń cybernetycznych, Międzynarodowy Komitet Olimpijski wdraża najnowocześniejsze mechanizmy obronne, w tym wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym oraz wdraża standardy międzynarodowych instytucji, aby zapewnić, że igrzyska będą nie tylko pokazem sportowej doskonałości, ale również wzorem nowoczesnej odporności cybernetycznej.

Jednak równocześnie narasta narracja o eskalacji cyberataków, a eksperci ostrzegają przed alarmującym wzrostem zagrożeń wymierzonych w różne aspekty wydarzenia. Igrzyska stają w obliczu bezprecedensowych wyzwań cyfrowych, od potencjalnych szkód spowodowanych przez oprogramowanie ransomware, po subtelne rozprzestrzenianie się politycznie motywowanej dezinformacji.

Rozwiązywanie najczęstszych zagrożeń

Zajęcie się tymi zagrożeniami cyberbezpieczeństwa za pomocą proaktywnych działań jest kluczowe dla bezpieczeństwa i sukcesu wydarzenia. Przyjmując kompleksowe strategie bezpieczeństwa oraz promując kulturę świadomości cybernetycznej wśród wszystkich uczestników, Igrzyska Olimpijskie 2024 mogą ustanowić precedens w zakresie odporności na zagrożenia cybernetyczne w dużych międzynarodowych wydarzeniach.

  • Ataki na infrastrukturę – Każde wielkie wydarzenie, zwłaszcza Igrzyska Olimpijskie, opiera się na kluczowej infrastrukturze, takiej jak sieci energetyczne, systemy transportowe i sieci komunikacyjne. Udany cyberatak na te elementy może prowadzić do szeroko zakrojonych zakłóceń – od zgaszenia świateł na obiektach sportowych po sparaliżowanie logistyki transportu, co znacząco wpłynie zarówno na widowisko, jak i aspekty operacyjne igrzysk. Ataki typu DDoS zagrażają dostępowi do niezbędnych usług online, takich jak sprzedaż biletów, transmisje na żywo i informacje o wydarzeniach, zakłócając cyfrowe doświadczenie widzów na całym świecie i utrudniając logistykę operacyjną.

  • Wyciek danych i oszustwa phishingowe – Przy tysiącach sportowców, oficjeli oraz milionach widzów, ilość przechowywanych i przetwarzanych danych osobowych jest ogromna. Ryzyko wycieków danych jest w konsekwencji wysokie, stwarzając zagrożenia kradzieży tożsamości, oszustw i innych działań wykorzystujących dane osób zaangażowanych w igrzyska. Igrzyska Olimpijskie często powodują wzrost liczby prób phishingowych i oszustw, wykorzystujących nieświadomych widzów i uczestników.

  • Socjotechnika i ransomware – Socjotechnika, taktyki mające na celu oszukiwanie ludzi w celu ujawnienia poufnych informacji, wymagają równie zaawansowanych środków przeciwdziałania, w tym intensywnych szkoleń na temat rozpoznawania i reagowania na takie zagrożenia. Ransomware może zablokować krytyczne systemy i wymagać okupu za przywrócenie dostępu, powodując opóźnienia, które mogą zakłócić napięty harmonogram różnych wydarzeń. Raport opublikowany przez Francuską Agencję Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych (ANSSI) stwierdza: „Atakujący mogą wykorzystać tę rozległą powierzchnię wystawienniczą do monitorowania lub szantażowania organizatorów i uczestników. Mogą również wykorzystać relacje medialne do zniszczenia wizerunku kraju-gospodarza lub zakłócenia przebiegu wydarzenia.”

  • Zagrożenia wewnętrzne i podatności IoT – Zaangażowanie licznych wykonawców i wolontariuszy zwiększa ryzyko zagrożeń wewnętrznych, gdzie osoby wewnątrz organizacji mogą nieumyślnie lub celowo naruszyć bezpieczeństwo. Wdrożenie urządzeń IoT na obiektach olimpijskich również wprowadza nowe kategorie zagrożeń, ponieważ urządzenia te mogą mieć podatności, które mogą być wykorzystane do uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub zakłócenia usług.

Przygotowania do Paryża 2024

W ramach dalszego wzmacniania cyberbezpieczeństwa, organizatorzy Olimpiady 2024 koncentrują się na minimalizowaniu czasu naprawy ewentualnych incydentów. Cykle naprawcze mają znaczenie nie tylko dla ograniczenia szkód wynikających z naruszenia, ale także dla zmniejszenia związanych z tym kosztów. Zautomatyzowane przepływy pracy i zintegrowane możliwości reagowania na różnych platformach bezpieczeństwa wspierają to podejście. Przykładowo, po wykryciu zagrożenia, skomputeryzowane systemy mogą zainicjować protokoły w celu powstrzymania i wyeliminowania niebezpieczeństwa, przyspieszając w ten sposób skuteczne działania naprawcze.

W ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) położył duży nacisk na kompleksowe środki cyberbezpieczeństwa w celu ochrony swojej krytycznej infrastruktury IT i efektywnego zarządzania danymi. Zaawansowane ramy cyberbezpieczeństwa, w tym systemy Endpoint Detection and Response (EDR) i Managed Detection Response (MDR), są integralną częścią tej strategii.

  • Systemy EDR (Endpoint Detection and Response) stale monitorują i analizują dane punktów końcowych w celu wykrywania cyberzagrożeń.
  • Usługi MDR (Managed Detection and Response) rozszerzają te możliwości poprzez zaangażowanie zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa, którzy monitorują zachowania sieci i punktów końcowych przez całą dobę, szybko neutralizując potencjalne zagrożenia.

Oprócz środków technologicznych, Międzynarodowy Komitet Olimpijski wykorzystuje międzynarodową współpracę i wymianę informacji w celu wzmocnienia swoich zabezpieczeń cybernetycznych. Angażowanie się w partnerstwa z poprzednimi gospodarzami olimpiad oraz różnymi międzynarodowymi organizacjami cyberbezpieczeństwa pozwala na bogatszą wymianę informacji na temat pojawiających się zagrożeń i skutecznych środków zaradczych. Ten wspólny wysiłek zwiększa zdolność przewidywania i zapobiegania atakom, zapewniając, że Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024 nie tylko będą działać sprawnie, ale także zabezpieczą integralność i ducha Igrzysk przed ewoluującym krajobrazem cyberzagrożeń.

Ceremonie zamknięcia

Igrzyska Olimpijskie w Paryżu 2024 opierają się na kompleksowej i strategicznej współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, która obejmuje partnerstwa z największymi firmami technologicznymi oraz instytucjami rządowymi. Podejście koncentruje się na ochronie krytycznej infrastruktury IT igrzysk, a także rozszerza środki ochronne na systemy licznych dostawców i partnerów. Ta proaktywna i inkluzywna strategia podkreśla rosnące znaczenie cyberbezpieczeństwa w organizacji globalnych wydarzeń, demonstrując zaangażowanie w bezpieczeństwo w obliczu ewoluujących zagrożeń cyfrowych.