Cyberbezpieczeństwo firmy – dlaczego jest istotne i jak o nie zadbać?

8 kwietnia 2024
cyberbezpieczeństwo firmy

W dzisiejszych czasach zagrożenia w cyberprzestrzeni są równie realne, co te ze świata fizycznego. Kluczową kwestią jest więc odpowiednie zabezpieczenie swoich zasobów i aktywów przed cyberprzestępcami. Dziś przyjrzymy się bliżej zagadnieniu cyberbezpieczeństwa firm oraz temu, w jaki sposób możecie je skutecznie podnieść.

Dlaczego cyberbezpieczeństwo firmy jest ważne?

Cyberprzestępczość już dawno przestała być domeną hakerów z piwnicy. Dzisiaj to ogromny, globalny proceder kierowany przez wysoce zorganizowane grupy przestępcze. Ich celem są nie tylko pojedyncze osoby, ale właśnie przedsiębiorstwa – bez względu na wielkość i branżę.

Straty firm wynikające z naruszeń bezpieczeństwa sięgają dziś miliardów dolarów rocznie. Mowa tu zarówno o bezpośrednich kosztach związanych z usuwaniem skutków ataku, jak i pośrednich – utracie reputacji, wyciekach danych czy przestojach w działalności. Wszystko to skutecznie podkopuje płynność finansową i perspektywy rozwoju biznesu.

Warto też pamiętać, że ryzyko łamania przepisów o ochronie danych jak np. RODO wiąże się z dotkliwymi karami finansowymi. Dla firm z Unii Europejskiej może to oznaczać konsekwencje sięgające nawet 4% rocznych obrotów!

Choć zagrożenia czyhają na każdym kroku, wiele organizacji wciąż podchodzi do tematu cyberbezpieczeństwa zbyt lekceważąco. Tymczasem kluczem do sukcesu jest działanie wyprzedzające i wdrażanie odpowiednich zabezpieczeń.    

Jak zadbać o cyberbezpieczeństwo firmy?

Podstawowym krokiem jest zwiększenie wiedzy pracowników na temat potencjalnych zagrożeń. To oni są najsłabszym ogniwem w całym łańcuchu ochrony przed cyberatakami. Nieświadome bądź celowe naruszenia przez osoby z wewnątrz organizacji odpowiadają za większość incydentów!

Bezwzględnie należy więc wdrażać i egzekwować odpowiednie procedury i polityki bezpieczeństwa, a także prowadzić regularne szkolenia uświadamiające pracowników. Pomoże to między innymi w:

 • Ochronie przed atakami typu phishing i innymi wektorami społecznymi
 • Zapobieganiu wycieku danych i niekontrolowanemu przepływowi informacji
 • Utrzymaniu wysokiego poziomu higieny cyberbezpieczeństwa
 • Właściwej reakcji na incydenty i minimalizacji ich skutków

Drugim filarem ochrony muszą być trwałe i dobrze skonfigurowane zabezpieczenia techniczne. Tutaj warto zainwestować w sprawdzone rozwiązania takie jak zapory sieciowe nowej generacji, systemy IPS/IDS, szyfrowanie danych, programy antywirusowe i nie tylko.

cyberbezpieczeństwo firmy

Dlaczego każda firma powinna mieć procedury cyberbezpieczeństwa?

Brak jasno sprecyzowanych i udokumentowanych procedur bezpieczeństwa to podstawowa bolączka wielu firm. Tymczasem tylko odpowiednio spisane zasady i regulaminy pozwalają na efektywną ochronę zasobów organizacji przed cyberzagrożeniami.

Właściwie opracowane polityki cyberbezpieczeństwa powinny obejmować przynajmniej takie obszary jak:

 • Klasyfikacja i obchodzenie się z danymi poufnymi
 • Zarządzanie uprawnieniami dostępu i tożsamościami
 • Wymogi dotyczące konfiguracji bezpiecznych haseł
 • Zasady korzystania z urządzeń mobilnych i pracy zdalnej
 • Procedury reagowania na incydenty bezpieczeństwa
 • Zasady backupu i odtwarzania danych

Przejrzyste i jednoznaczne reguły zwiększają świadomość pracowników na temat bezpieczeństwa. Ponadto stanowią niezbędną bazę do podejmowania działań audytowych, monitorowania zgodności i egzekwowania przyjętych standardów.

Nie bez znaczenia są też korzyści wynikające z możliwości certyfikacji zgodności z uznanymi standardami branżowymi czy ustawami. Dla wielu klientów może to być istotny czynnik przy wyborze partnera biznesowego.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia z cyberbezpieczeństwa?

Zakładanie, że pracownicy sami będą stosować się do procedur bezpieczeństwa to ogromny błąd. Absolutną koniecznością są regularne szkolenia z cyberbezpieczeństwa i podnoszenie kwalifikacji całego personelu z zakresu cybersecurity.

Pamiętajcie – cyberprzestępcy nie śpią! Nieustannie opracowują nowe metody ataków, szukając luk i słabych punktów w systemach obronnych firm. Dlatego zespół firmy musi pozostawać czujny i komplementarnie podnosić swoje kompetencje.

Szkolenia to najlepsza droga do zwiększenia poziomu odporności firmy na zagrożenia. Zapewniają dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, umożliwiają naukę najnowszych technik i narzędzi w bezpiecznym środowisku treningowym. Redukują ryzyko popełniania kosztownych błędów na produkcji.

Tylko odpowiednio przeszkolony personel zapewni pełną implementację procedur, krytyczne podejście do kwestii bezpieczeństwa i właściwą reakcję w przypadku wystąpienia incydentu.

Jak kurs cyberbezpieczeństwa może pomóc firmie? 

Dzięki skorzystaniu z profesjonalnych szkoleń zewnętrznych firm zyskujecie nie tylko bezcenną wiedzę merytoryczną i praktyczną. Kursy cyberbezpieczeństwa korporacyjnego pozwalają również na wiele więcej:

 • Podniesienie poziomu świadomości pracowników na temat cyberzagrożeń
 • Implementację najlepszych praktyk bezpieczeństwa IT w organizacji  
 • Budowę spójnych ram i procedur ochrony danych
 • Wdrożenie strategii ciągłości działania i zarządzania kryzysowego
 • Optymalizację procesów audytu i weryfikacji zgodności

Oczywiście zakres tematyczny szkoleń może obejmować wiele zagadnień, w zależności od indywidualnych potrzeb firmy. Zarówno podstawy cyberbezpieczeństwa, zaawansowane narzędzia, jak i bardzo wyspecjalizowane aspekty obrony. Wszystko po to, aby zapewnić jak najlepszą ochronę przed cyberprzestępcami.

Kluczowym atutem kursów jest też możliwość ich przeprowadzenia w dogodnym dla przedsiębiorstwa czasie i miejscu. Dzięki temu minimalizuje się zakłócenia w codziennej działalności operacyjnej, a zespół nie musi tracić cennego czasu na dojazdy.

Kursy cyberbezpieczeństwa HackerU dla firm

Jeśli poszukujecie najwyższej jakości szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, to trafiliście w odpowiednie miejsce. W HackerU stworzyliśmy autorską ofertę specjalnie dla przedsiębiorstw, obejmującą pełen przekrój tematów związanych z ochroną przed cyberzagrożeniami.

Co możemy Wam zaoferować? Przede wszystkim produkty szyte na miarę, zgodne z Waszymi wytycznymi i potrzebami biznesowymi. Od szkoleń wprowadzających dla ogółu pracowników, poprzez zaawansowane nurty tematyczne, jak np.:

 • Bezpieczeństwo aplikacji mobilnych i webowych
 • Testy penetracyjne i hackowanie etyczne 
 • Zabezpieczenia infrastruktury sieciowej i chmurowej
 • Monitorowanie i analiza zagrożeń
 • Reagowanie na incydenty bezpieczeństwa
 • Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa
 • I wiele, wiele innych...

Nasze autoryzacje i certyfikaty takie jak CEH, CISSP, OSCP czy CISA potwierdzają należyty poziom merytoryczny prowadzących oraz najwyższe standardy kształcenia. Dzięki tej współpracy zyskacie nie tylko wiedzę książkową, ale i ogrom praktycznych umiejętności przydatnych w codziennej ochronie firmy.

Szkolenia może prowadzić dowolny ekspert z naszego zespołu – zarówno u Was na miejscu, jak i zdalnie z użyciem specjalistycznej infrastruktury treningowej. Przekazywana wiedza zostanie dostosowana do poziomu uczestników, a po kursie czeka ich egzamin uprawniający do otrzymania certyfikatu.

Nie zwlekajcie i zadbajcie o rozwój kompetencji pracowników w zakresie cybersecurity! Już dziś skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę szkoleń dopasowanych do Twoich potrzeb.